Featured Post

[PL] Jeśli masz dużo pracy do zrobienia, ale tylko 24 godziny na dob

Moje dzisiejsze przemyślenia na temat pracy, relacji i dziedzictwa: Jeśli masz dużo pracy do zrobienia, ale tylko 24 godziny na dobę Oznacza, że powinieneś delegować swoją pracę innym uzdolnionym ludziom podobnym do Ciebie. Ale skąd wziąć ludzi takich jak Ty sam? Nie mam tu na myśli prokreacji...

Read More

About me

My name is Tomasz Kuter.

I am Web Application Developer with over 3 years commercial experience in Software Engineering.

I graduated major Automatics and Robotics at University of Science and Technology (AGH) in 2007.

My main server side language is PHP5. On the client side I use JavaScript.

In my web applications I use:

  • Zend Framework 1.x/2.x,
  • Doctrine 1.x/2.x ORM,
  • MySQL/PostgreSQL/SQLite database,
  • jQuery,
  • ExtJS/YUI.

I have wide knowledge related to XML, XPath and XSD.
I also use JSON as data exchange format.

I like biking, cooking and frying (especially chicken and turkey), computer games (cRPG, RTS), literature (s-f, fantasy).

If you would like to know something more about me, please check my Curriculum Vitae.