Featured Post

Integrating FirePHP with Zend Framework 2

In this post I will show you how to easily integrate FirePHP – Mozilla Firefox extension with Zend Framework 2. FirePHP enables you to log to your Firebug Console using a simple PHP method call. All data is sent via response headers and will not interfere with the content on your page. FirePHP...

Read More

[PL] Święto pracy i 10 rocznica obecności Polski w Unii Europejskiej

Posted by evolic | Posted in Events in Poland, Holidays | Posted on 01-05-2014

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Mamy dziś Święto Pracy lub Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja.
W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku.

W tym roku zbiegły nam się daty i obchodzimy tego dnia również 10 rocznicę przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Polska obecność w Unii

Z okazji rocznicy w dużych miastach naszego kraju odbywają się różne koncerty i festiwale, za które płaci Unia. Choć, aby być precyzyjnym – płacimy za nie my, bo z naszych podatków, które przekazujemy do europejskiej skarbonki finansowane są Fundusze Europejskie, przyznane nam na lata 2014-2020 na różne cele zgodne z polityką Unii i w celu wyrównania różnic pomiędzy Polską, a Zachodem – skutku ponad 40 lat rządów komunistów w Polsce.

Polska bardzo zmieniła się od roku 2004 roku, choć taka naprawdę początek tych zmian sięga roku 1989.

[EN] International Workers’ Day in Poland, Europe

Posted by evolic | Posted in Events in Poland, Holidays | Posted on 01-05-2014

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Today we are celebrating International Workers’ Day.
In Poland we are celebrating also 10th anniversary of the joining Poland into the European Union in 2004.

Polish presence in the European Union

There are many concerts related to our presence in the EU, paid – of course from the money Poland got from the Union. To be honest – it’s Polish money, because we are putting some amount of money from our taxes to European Union moneybox and receive it back (more or less) for certain projects according to EU policy and priorities for developing Poland as the member to fix all problems related to over 40 years of being ruled by communists.

Poland has changed a lot from 1989.

[PL] Recenzja książki Zend Framework 2 Application Development, wydawnictwa Packt Publishing

Posted by evolic | Posted in Programming, Web development | Posted on 15-02-2014

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Recenzja książki Zend Framework 2 Application Development from Packt Publishing

Na początku tej recenzji chciałbym zaznaczyć, iż jest to moja druga książka o Zend Framework 2 (ZF2), jaką miałem okazję czytać. Daje mi szerszy obraz na literaturę poświęconą nowej wersji znanego frameworka oraz możliwość porównania niniejszej pozycji z inną książką, którą miałem przyjemność czytać wcześniej.

Zend Framework 2 Application Development

Szukasz książki typu “reference book“?

Pisząc o tej książce chciałbym wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy: nie jest to książka opisująca Zend Framework 2 bardzo szczegółowo (po angielsku reference book), traktująca o wielu komponentach frameworka i jego architekturze. Jeśli szukasz takiej właśnie książki to zachęcam do lektury innej pozycji, a wiem, że takowa istnieje, bo taką książkę miałem okazję przeczytać przed tą pozycją. Wystarczy trochę wysiłku by ją zidentyfikować (jej autor jest pochodzenia niemieckiego).

Review of the book: Zend Framework 2 Application Development from Packt Publishing

Posted by evolic | Posted in Programming, Web development | Posted on 13-02-2014

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

2

Review of the book: Zend Framework 2 Application Development from Packt Publishing, written by Christopher Valles.

Zend Framework 2 Application Development

At the beginning of this review I would like to say that it is my second book about Zend Framework 2. This gives me a bigger picture and I could compare this book with the previous one.

What I should say first is to that this is not a reference book. If you are looking for the one, which describes Zend Framework 2 in details, covering many components and new things in second version of the framework – I would recommend to find another book and read it. I was hopefully a reader of such book – it was the first book I read about ZF2.
Although the author wrote in the book that he covers over 90% components of the framework – I revised it and in my opinion it is just a misunderstanding.

Issues with translation related to Zend Framework 2.2 upgrade

Posted by evolic | Posted in No category | Posted on 04-08-2013

Tags: , , , ,

0

Hi there,

This time I will take a look at recent issue I met during the upgrade of Zend Framework 2.

There is a note at the website http://framework.zend.com/manual/2.2/en/modules/zend.validator.html as follow:

A new service has also been registered with the MVC, MvcTranslator, which will return this specialized, bridge instance.

Most users should see no issues, as Zend\Validator\ValidatorPluginManager has been modified to use the MvcTranslator service internally, which is how most developers were getting the translator instance into validators in the first place. You will only need to change code if you were manually injecting the instance previously.

Overview

It seems I am not listed in the group of most users, because after updating Zend Framework 2 to version 2.2.x using Composer I noticed that my application won’t translate to specified language.

MvcTranslator was introduced in Zend Framework 2.2 as internal class used to translate text in the MVC architecture. As mentioned before users shouldn’t noticed it’s occurrence but in my case it was not so easy.

It took me a while to investigate the problem and I eventually made it.

How to copy many files with certain mask under Linux?

Posted by evolic | Posted in No category | Posted on 01-08-2013

0

This time I would like to share solution for the problem described in the title of this post: how to copy many files with certain mask under the Linux Operating System.

Background

Let’s say I have 200 files with following types:

  • <number>_400x300.<extension> – e.g. 534_400x300.jpeg,
  • <number>_300x90.<extension> – e.g. 342_300x90.jpg,
  • <number>_640x480.<extension> – e.g. 11_640x480.png

As you could notice – there can be JPG, JPEG and PNG files.

I want to copy all files of the specified type, 300×90 for instance.

Solution

It is quite simple when we are using regular expressions!

Here is sample command we can type (or paste) in Linux shell:

That is all for today.

CSS and JavaScript files order in Zend Framework templates

Posted by evolic | Posted in Programming, Web development | Posted on 07-06-2013

Tags: , , , , , , , , , , ,

2

Today I would like to focus on one thing in Zend Framework (no matter if I talk about version 1.x or 2.x).

There is a problem with positioning CSS and JavaScript files in templates (using headLink() and headScript() helpers). I will demonstrate it in below samples and give the solution for that situation.

So let’s begin!

Dodatkowy odstęp od górnej krawędzi w HTML5

Posted by Tomasz Kuter | Posted in Web design, Web development | Posted on 23-04-2013

Tags: , , , , , ,

0

Tym razem po polsku… bo nie tylko po angielsku będę tu pisał ;-)

Swoje pierwsze kroki z HTML5 mam już za sobą i chciałbym podzielić się pewnym zaskakującym działaniem nowych tagów.

Otóż mój przykładowy dokument HTML wyglądał tak:

Przykład użycia SubForm z ZF1 w HTML5

Przykład użycia SubForm z ZF1 w HTML5

Kod źródłowy szablonu tej strony wygląda następująco:

SubForms example in Zend Framework 1.x

Posted by evolic | Posted in Programming, Web development | Posted on 22-04-2013

Tags: , , , , , , , , ,

0

Today I would like to write something about SubForms available in Zend Framework 1.x.
Currently we have Zend Framework 2 released, and there is some similar solution called Form Collections with completely new approach.

I will take care that new feature from Zend Framework 2 in the close future, but in this article I would like to share some good looking and good working example of using SubForms from Zend Framework 1.x

SubForm example page in HTML5

SubForm example page in HTML5

Currently I am working on the project made with Zend Framework 1.x and I think that real example could be useful to people, who want to learn something about Zend_Form_SubForm.

Unit testing in Zend Framework 2

Posted by Tomasz Kuter | Posted in Programming, Web development | Posted on 07-04-2013

Tags: , , , , , , , , ,

3

Overview

Today I would like to focus on the unit testing in applications made with Zend Framework 2 and Doctrine 2 ORM. Sample unit tests were included with Zend Framework 1.x and they are also attached to Zend Framework 2 Tutorial.

Important is, that we have two approaches of testing controllers for the latest version of the framework:

  • first, based on class PHPUnit_Framework_TestCase,
  • and the second, which uses AbstractHttpControllerTestCase class.