Featured Post

[PL] Święto pracy i 10 rocznica obecności Polski w Unii Europejskie

Mamy dziś Święto Pracy lub Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. W tym roku zbiegły nam się daty i obchodzimy...

Read More

EuroPharma Alliance website

Website of the EuroPharma Alliance is a knowledge based company devoted to sale and promotion of new ingredients for food and pharmacy industry on a pan-European market.
http://www.pharmaalliance.eu/

What was done:

  • Frontend,
  • CMS backend customized to the client’s needs.

Technologies:

  • PHP CMS,
  • MySQL,
  • XHTML, CSS;
  • JavaScript.