Featured Post

Dodatkowy odstęp od górnej krawędzi w HTML5

Tym razem po polsku… bo nie tylko po angielsku będę tu pisał Swoje pierwsze kroki z HTML5 mam już za sobą i chciałbym podzielić się pewnym zaskakującym działaniem nowych tagów. Otóż mój przykładowy dokument HTML wyglądał tak: Przykład użycia SubForm z ZF1 w HTML5 Kod źródłowy...

Read More

ExtJS 3.x/YUI 2.x Charts

Extending YUI Charts used inside ExtJS framework with capability of live chart edition: by drag&drop chart’s points.
First example
Second example

What was done:

  • First solution was implemented only with JavaScript,
  • Second one, demanded by client, had been made in ActionScript3 (Yahoo staff
    developed Flash charts in ActionScript3).

Technologies:

  • JavaScript: ExtJS 3.x, YUI 2.x;
  • ActionScript3,
  • XHTML, CSS;
  • IDE: FDT, AXDT.

Screenshots:

Drag and drop in use

Drag and drop in use

Time Axis Chart

Time Axis Chart