Featured Post

1001 form inputs in PHP and 1001 items inside IN operator in Oracle da

Thousand number was a magical for many people among the ages. In Latin it was described by M letter (lac. Millennium). In 2000 year we had experienced year 2 kilo bug (Y2K bug) also called Millennium bug caused by dating convention made many years earlier by describing year with two digits instead...

Read More

1001 form inputs in PHP and 1001 items inside IN operator in Oracle database

Posted by evolic | Posted in Databases, Programming, Web development | Posted on 10-08-2014

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Thousand number was a magical for many people among the ages. In Latin it was described by M letter (lac. Millennium).

In 2000 year we had experienced year 2 kilo bug (Y2K bug) also called Millennium bug caused by dating convention made many years earlier by describing year with two digits instead of four e.g. 1992 was described as 92. Year 2000 could be described in this system as 00, and current year 2014 as 14. But what with financial or population systems? Somebody could be born in both 1901 and 2001. Because of this problem whole world was updating the software.

But attentive reader could ask about the relation between number 2000 and current time, because the problem described above had passed and had been solved long time ago. After all, we have 2014.

[PL] Problem tysiąca i jednej kontrolki

Posted by evolic | Posted in Databases, Programming, Web development | Posted on 28-07-2014

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Liczba tysiąc była przez wieki dla wielu osób liczbą magiczną. Łacina oznaczała ją literą M (łac. Millenium).

W roku 2000 wszyscy mieliśmy okazję doświadczyć tzw. pluskwy milenijnej lub problemu roku 2000, związanego z datowaniem. Otóż do roku 2000 w wielu systemach posługiwano się dwucyfrowym formatem określania daty np. rok 1992 zapisywano liczbą 92. Rok 2000 byłby w tym systemie zapisany jako 00, a obecny 2014 jako 14. Ale co w przypadku systemów obsługujących ludność? Ktoś mógł urodzić się zarówno w roku 1901 jak i 2001. W związku tym na masową skalę rozpoczął się proces aktualizacji oprogramowania na całym świecie.

Uważny Czytelnik zapytałby o związek liczby 2000 z obecnymi czasami, wszakże mamy rok 2014?